Pobierz wniosek o Wohngeld Wohngeld to dodatek mieszkaniowy wypłacany przez państwo niemieckie na spółkę z poszczególnymi krajami związkowymi (landami) osobom o niskich zarobkach. Zgodnie z § 1 WoGG (das Wohngeldgesetz – pol. ustawa o...

Pobierz umowę kupna sprzedaży

Pobierz wniosek o Kinderzuschlag Kinderzuschlag to świadczenie socjalne w Niemczech, które mogą otrzymać rodzice posiadający niskie dochody. Świadczenie to zostało powołane do życia, aby wspierać niezamożne rodziny i zwalczać biedę wśród dzieci do...

Pobierz wniosek o kindergeld Kto może ubiegać się o Kindergeld? Zasiłek na dzieci przyznawany jest przez Niemiecka Kasę Świadczeń Rodzinnych (Familienkasse). Przyznawany jest nie tylko na dzieci przebywające w Niemczech, ale także na te...