Pobierz wniosek o Kinderzuschlag

Kinderzuschlag to świadczenie socjalne w Niemczech, które mogą otrzymać rodzice posiadający niskie dochody. Świadczenie to zostało powołane do życia, aby wspierać niezamożne rodziny i zwalczać biedę wśród dzieci do lat 25.

Ile wynosi Kinderzuschlag?

Od 1 lipca 2016 Kinderzuschlag wypłacany jest w kwocie 160 euro/miesiąc od dziecka. Wraz z Kindergeld wynoszącym maksymalnie 190 euro/miesiąc ma on za zadanie pokryć średnie zapotrzebowanie dziecka. Zgodnie z aktualnymi statystykami (2016) w roku 2014 ze świadczenia skorzystało 260.000 dzieci i ich rodziców.

W przypadku zarobków lub majątku wystarczających na pokrycie wyłącznie zapotrzebowania rodziców, Kinderzuschlag wypłacany jest w pełnej kwocie. Jeśli zarobki są wyższe, to świadczenie jest odpowiednio pomniejszane.

Kto może się starać o Kinderzuschlag?

Dodatek na dzieci w Niemczech wypłacany jest rodzicom na dzieci żyjące w ich gospodarstwie domowym, jeśli zarobki są niewystarczające na pokrycie ich zapotrzebowania. Oprócz tego, aby otrzymać świadczenie muszą być spełnione następujące warunki:

Musi być pobierany Kindergeld
Dochody łączne rodziców muszą wynosić minimum 900 euro brutto lub w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci 600 euro brutto
Nie może zostać przekroczona górna granica dochodu, wyliczana na podstawie przepisów kodeksu prawa socjalnego (regulującego między innymi zasiłek dla bezrobotnych) oraz kosztów mieszkania i całkowitych dochodów z tytułu Kinderzuschlag: patrz niżej
Poprzez przyznanie Kinderzuschlag (i ewentualnie Wohngeld) sytuacja finansowa rodziny ulegnie takiej poprawie, że nie będzie konieczny zasiłek dla bezrobotnych
Warto wiedzieć, że oprócz Kinderzuschlag rodziny z niskimi dochodami mogą się również starać o świadczenia na kształcenie i uczestnictwo dziecka w życiu szkoły (Bildungs- und Teilhabepaket) oraz Wohngeld.

Jak wyliczyć górną granicę dochodu dla dodatku na dziecko w Niemczech?

Przy ustalaniu górnej granicy dochodu brane są pod uwagę rzeczywiste koszty za mieszkanie i ogrzewanie. Poniżej przedstawiamy ile wynosi procentowy udział rodziców w kosztach mieszkaniowych według aktualnych ustaleń rządu.

1. Rodzice samotnie wychowujący dzieci:
1 dziecko: 76,64%
2 dzieci: 62,13%
3 dzieci: 52,24%
4 dzieci: 45,06%
5 dzieci: 39,62%

2. Małżeństwa:
1 dziecko: 83,16%
2 dzieci: 71,17%
3 dzieci: 62,20%
4 dzieci: 55,24%
5 dzieci: 49,69%

Na tej podstawie można obliczyć górną granicę dochodu dla Kinderzuschlag. Poniżej przedstawiamy przykładowe obliczenie dla małżeństwa posiadającego dwójkę dzieci oraz płacącego czynsz w wysokości 600 euro:

Minimalne zapotrzebowanie rodzica pobierającego Kindergeld: 364 euro (patrz tabela ze stawkami zasiłku dla bezrobotnych: Zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech)
Minimalne zapotrzebowanie drugiego rodzica: 364 euro
Udział rodziców w kosztach mieszkania (71,17% z 600 euro, które powyższa rodzina płaci za czynsz – patrz wyżej „procentowy udział rodziców w kosztach mieszkaniowych”):
472,02 euro
Razem: 1.155,02 euro

+ dodatek na dzieci (Kinderzuschlag 2 x 160 Euro) 320 Euro

Górna granica dochodu: 1.475,02 euro

1.475,02 to granica dochodu, której nie może przekroczyć rodzina z powyższego przykładu.

Gdzie można złożyć wniosek o Kinderzuschlag?

Podobnie jak Kindergeld, wniosek o Kinderzuschlag należy również złożyć w Familienkasse. Aktualny wniosek znajdziecie w naszych wzorach pism (patrz Kindergeld):

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ